BİO METAL

Konsantre Metal Yüzey Hazırlayıcısı

Tek uygulamada metal yüzeyden pası,  yağı  ve gresi temizleyerek metal yüzeyi boyaya ve kaplamaya hazırlar. Metali mikroskobik ölçüde aşındırarak yüzeyde boya ve kaplamanın daha iyi tutunabilmesini sağlayan fosfat tabakası oluşturur.

Kullanma Şekli

Silmede 1/4 ,daldırmada 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır.

metal-04